Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

1. Odpowiedzialna jednostka

Odpowiedzialną jednostką za pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) jest

Agnieszka Barańska,Tauernallee 71, 12107 Berlin, Niemcy

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na  pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych przez Klaus-Dieter Klein zgodnie z ustawowymi postanowieniami o ochronie danych, ogólnie lub do poszczególnych celów, to sprzeciw ten należy skierować listownie do:

Agnieszka Barańska,Tauernallee 71, 12107 Berlin, Niemcy

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych i zachowania Państwa prywatności. Dlatego informujemy poniżej o pobieraniu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony.

2. Pobieranie, zachowywanie i wykorzystanie danych osobowych

Podczas wizyty na naszej stronie pobieramy, wykorzystujemy i zachowujemy Państwa dane osobowe. Dane osobowe to wg § 3 ust. 1 BDSG są szczegółowe dane odnośnie stosunków osobistych i rzeczowych określonej lub możliwej do określenia osoby (zainteresowanego).

3. Pobieranie danych pod ścisłą kontrolą ustawy

Podczas pobierania, wykorzystywania i zachowywania danych osobowych przestrzegamy przepisów federalnej ustawy o ochronie danych, ustawy o mediach komunikacyjnych oraz w niektórych przypadkach innych postanowień o ochronie danych. Wszystkie dane klientów przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem jednoznacznych przepisów ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o mediach komunikacyjnych (TMG).

4. Brak pobierania i przekazywania danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody.

Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wyraziliście na to Państwo swoją wyraźną zgodę. Zgodę tą można w każdej chwili cofnąć wysyłając informację do:

Agnieszka Barańska,Tauernallee 71, 12107 Berlin, Niemcy

Nie przekazujemy osobom trzecim Państwa danych osobowych wraz z adresem pocztowym i emailem bez Państwa wyraźnej zgody na tę czynność.Zgodę taką można odwołać w każdej chwili. Nie dotyczy to naszych partnerów, którzy potrzebują tych danych do wykonania zamówienia (np. firma spedycyjna zajmująca się dostawą oraz bank, któremu zlecono przeprowadzenie zapłaty).  W takich przypadkach ogranicza się zasięg przekazywanych danych do minimum.

5. Cookies

Nasza strona wykorzystuje w wielu miejscach tzw. cookies. „Cookies“ są małymi plikami tekstowymi, które odkładane są na Państwa komputerze i zachowywane w przeglądarce. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ponadto cookies pozwalają naszemu systemowi rozpoznać państwa przeglądarkę i zaoferować swoje usługi. Cookies nie zawierają danych osobowych. Macie Państwo możliwość zapobiec zachowywaniu cookies na swoim komputerze dokonując zmiany w odpowiednich ustawieniach państwa wyszukiwarki. Może to jednak ograniczyć zakres naszej oferty.

 

6. Google-Analytics

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci oferowaną przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe zachowane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez cookies informacje o Państwa korzystaniu ze strony zostają przenoszone na serwer Google w USA i tam zachowywane.

W wypadku aktywacji anonimowości IP na tej stronie Państwa adres IP zostaje przez Google wcześniej skrócony w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach członkowskich umowy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełny adres IP na serwer Google w USA i tam skracany. Anonimowość adresu IP jest na naszej stronie uaktywniona. Na zlecenie operatora tej strony Google może wykorzystać te informacje, aby ocenić Państwa korzystanie ze strony do zestawienia raportów o aktywności na tej i innych stronach celem wykonywania usług w stosunku do operatora strony.

Przekazany z wyszukiwarki w ramach Google Analytics adres IP nie jest zestawiany z innymi danymi Google. Można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki zachowywanie cookies, jednak zwracamy uwagę na to, że w związku z tym nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji strony. Możecie Państwo jednak zapobiec pobieraniu przez cookies oraz odnoszących się do Państwa korzystania ze strony danych (wraz z adresem IP) dla Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę podaną w linku:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. Informacja

W każdej chwili macie Państwo prawo do bezpłatnej informacji odnośnie zachowanych Państwa danych oraz prawo do korekty, usunięcia względnie zablokowania tych danych. W tym celu należy zwrócić się pod adres kontaktowy podany w stopce. W wypadku dalszych pytań związanych z ochroną danych oraz przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datenschutzerklärung

 

1. Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist

Agnieszka Barańska,Tauernallee 71, 12107 Berlin, Deutschland

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch Klaus-Dieter Klein gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen möchten, richten Sie Ihren Widerspruch per Brief an folgende Kontaktdaten:

Agnieszka Barańska,Tauernallee 71, 12107 Berlin, Deutschland

Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Nachstehend informieren wir Sie deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei Nutzung unserer Webseite.

Erheben, Speichern und Verwenden personenbezogener Daten

Bei dem Besuch unserer Website erheben, verwenden und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

Datenerhebung unter strenger Beachtung der Gesetze

Bei der Erhebung, dem Verwenden und Speichern von personenbezogenen Daten beachten wir die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, des Telemediengesetzes und ggf. weiterer anwendbarer Datenschutzbestimmungen. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert und verarbeitet.

Keine Datenerhebung und -weitergabe ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre persönlichen Daten nur dann, wenn Sie darin zuvor ausdrücklich eingewilligt haben. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen durch eine Nachricht an:

Agnieszka Barańska,Tauernallee 71, 12107 Berlin, Deutschland

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

Cookies

Unsere Internetseite verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. „Cookies“ sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Des Weiteren ermöglichen Cookies unseren Systemen, Ihren Browser zu erkennen und Ihnen Services anzubieten. Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten. Sie haben die Möglichkeit, das

Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch könnte allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden.

 

Google-Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Auskunft

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.